نگارش۱۱.۳ توصیفی ابتدایی

نگارش۱۱.۳ توصیفی ابتدایی (۹۶/۱۰/۰۴)   قابل دریافت می باشد.

  • در این نگارش مشکل موجود در قسمت ابطال ثبت نام رفع شده است .
  • رفع موارد گزارش شده

نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.

 

دانلود